Umbra 10

Yellow Umbra

“Bay màu” với Yellow Umbra

Coming soon

Oct 2022

Umbra 9
Yellow Umbra 1

Yellow Umbra

Một trải nghiệm không gian, ánh sáng & vật lý

Libra logo
Yellow Umbra 2

Libra – Tủ sách chia sẻ

Một thư viện sách online được “chuyền tay” và lưu giữ dữ liệu để nhiều người có thể tiếp cận với sách.

Địa điểm

Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông.

22 Đường Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thời gian:

Umbra 5
Yellow Umbra 3
m modun11 1200 edited
Yellow Umbra 4

Cấu kiện M-Modun

M-Modun, cấu kiện xây dựng đa chức năng làm nên Yellow Umbra

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top