Cửa hàng bánh trứng

Year: 2017
Location: Ho Chi Minh City
Floor area: 10m2
Site area:
Constructor:

INTERIOR DESIGN

Cửa hàng bánh trứng của một anh chủ người Nhật làm tại khu trung tâm Vincom. Ngôn ngữ thiết kế đơn giản và màu sắc dễ nhớ.

Scroll to Top