Dự án cộng đồng

Chia sẻ bản vẽ kỹ thuật cho người dân vùng lũ

Đặt lại vấn đề “Nhà chống lũ”

MShelter không phải là “nhà” mà là một không gian có thể tích hợp vào nhà có sẵn hoặc một studio mới. Qua đó Mshelter có thể sử dụng như trong điều kiện bình thường.

MShelter không “chống” lũ mà sống cùng với lũ. Bằng cách tích hợp nhu yếu phẩm cần thiết vào trong kiến trúc.

MShelter có thể tách rời để sử dụng riêng tùy vào nhu cầu & kinh phí xây dựng.

modun space

GIẢI PHÁP 1

GIẢI PHÁP 2-MShelter

GIẢI PHÁP 3

Modun Space N Modun Lu Nha lap ghep 3
MShelter và M-Modun (Chia sẻ bản vẽ kỹ thuật cho người dân vùng lũ) 1
Modun Space N Modun Lu Nha lap ghep 2
MShelter và M-Modun (Chia sẻ bản vẽ kỹ thuật cho người dân vùng lũ) 2
Modun Space N Modun Lu Nha lap ghep 1
MShelter và M-Modun (Chia sẻ bản vẽ kỹ thuật cho người dân vùng lũ) 3

Bạn nào cần file thiết kế giải pháp thứ 2 về tự làm xin vào link dưới

Modun Space M Modun nha noi nha lap ghep
MShelter và M-Modun (Chia sẻ bản vẽ kỹ thuật cho người dân vùng lũ) 4

Nhà nổi sử dụng M-Modun

Với trọng lượng nhẹ, M-Modun phù hợp với các nhà nổi, nhà nghỉ trên sông

Viết một câu Trả lời hoặc Bình luận