Các vấn đề của diễn họa

1. Chi phí render cao khi đưa ra ngoài

2. Không linh động thời gian làm việc

3. Chất lượng hình không đủ khi dùng nhân lực nội bộ

4. Bảo mật thông tin

 

M Modun Lu3

 

Gói diễn họa đối tác giảm chi phí lên đến 25%

5.8tr cho khoảng 4 dự án (phối cảnh nhà phố yêu cầu nhanh).

Nhà phố thông dụng: ~3.5tr (+ 2 view render lại + 2 lần chỉnh photoshop)

Biệt thự: ~4.9tr (+ 3 view render lại + 3 lần chỉnh photoshop)

Cao ốc: ~6.2tr (+4 view render lại + 4 lần chỉnh photoshop)

Quy hoạch <1ha: ~6.9tr (+4 view render lại + 4 lần chỉnh photoshop)