Đơn giá thiết kế

bangchiphibaogia

Quy trình thiết kế

Thông tin

Tư vấn miễn phí

Thu thập thông tin

Tư vấn

thiết kế ý tưởng

Khách hàng đặt cọc 30%

Khảo sát hiện trạng

Gửi thiết kế ý tưởng

Ký hợp đồng thiết kế

thiết kế chi tiết

Khách hàng thanh toán 40%

Bản vẽ 2D thiết kế cơ sở

Dựng phối cảnh 3D

KH chỉnh sửa và chốt bản vẽ

thi công

Khách hàng thanh toán 30%

Gửi hồ sơ kỹ thuật thi công

Phối cảnh 3D

Giám sát tác giả