ARCHITECTURAL IS THE THOUGHTFUL MAKING OF SPACE

about us

MAXA là văn phòng thiết kế Kiến trúc, Nội thất, Cảnh quan đa dạng các dự án từ thiết kế đô thị đến nhà ở đơn lẻ, khu dân cư, các công trình văn hóa, nhà hàng, văn phòng và khách sạn  .v.v.

Let’s Plan A Project

contact us